Veřejný seznam projektů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Projekty >

Veřejný seznam projektů

Seznam projektů dostupný veřejnosti, tj. všem i nepřihlášeným uživatelům.

Hodnoty sloupce "Registrační číslo" a "Název projektu" jsou zobrazovány ve formě odkazu pro otevření detailu příslušného projektu.

Zobrazované údaje jsou získány z MS2014+.

Přehled Veřejný seznam projektů se člení na sloupce:

Registrační číslo - údaj o registračním čísle projektu

Název projektu - údaj o názvu projektu

Operační program - údaj o operačním programu, do kterého je projekt zařazen

Období - filtr pro výběr všech projektů příslušného programového období, tj. 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020

Název subjektu - obchodní jméno příjemce projektu

IČ subjektu - identifikační číslo příjemce projektu

 

Systém nabízí náhled na obecný veřejný seznam projektů a dále dílčí veřejné seznamy projektů členěné dle tří programových období. V těchto dílčích veřejných seznamech projektů už chybí sloupec Období, protože příslušné programové období je tzv. prefiltrem.

Individuální správu seznamu (nastavení zobrazení sloupců a filtrů, export dat) lze provést pomocí tlačítka Vybrat sloupce nove.