Veřejný detail produktu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Produkty >

Veřejný detail produktu

Detail produktu se otevírá odkazem prezentovaným hodnotou sloupce "Produkt" na obecném veřejném seznamu produktů nebo na přehledech seznamů produktů za jednotlivá období (Seznam produktů 2014-2020, 2007-2013 a 2004-2006).

Detail produktu se člení na několik sekcí:

Údaje o projektu

Sekce obsahuje položky:

Název - údaj o názvu projektu

Registrační číslo projektu -  údaj o registračním čísle projektu, hodnota je prezentována formou odkazu pro otevření veřejného detailu projektu

Název realizátora projektu - název organizace, která je realizátorem projektu

Specifikace produktu

Sekce obsahuje položky:

Název - údaj o názvu produktu

Autor produktu - údaj o autorovi produktu

Stav produktu - údaj o stavu, ve kterém se produkt právě nachází

Druh produktu - údaj o druhu produktu

Cílová skupina - údaj o cílové skupině/cílových skupinách, které jsou k produktu přiřazeny

Typ uživatele produktu - údaj o typu uživatele, pro které je produkt určen

Popis produktu - stručný popis produktu

Způsob předání produktu - údaj o vybraném způsobu předání produktu

Zdůvodnění způsobu předání produktu - odůvodnění vybraného způsobu předání produktu

Tagy produktu - údaj o tazích, které jsou k produktu přiřazeny

Doplňující údaje

Nabyvatel produktu - název nabyvatele, který je k produktu přiřazen. Přiřazení nabyvatele je provedeno automaticky systémem dle přiřazeného nabyvatele k výzvě projektu nebo ručně individuálně uživatelem.

Typ vztahu mezi příjemcem a nabyvatelem licence - údaj o přiřazeném typu vztahu z číselníku

Jméno kontaktní osoby a její e-mail - jméno a příjmení kontaktní osoby produktu a kontaktní e-mailová adresa. Údaje může zapisovat zástupce příjemce projektu při správě rozpracovaného produktu

Kontrolní list - údaje zapisuje kontrolor produktu při kontrole podaného zástupcem příjemce

Seznam licencí uživatelů produktu

Sekce obsahuje tabulku s dokumenty licencí se zobrazením základních atributů o uloženém dokumentu, a to jméno uživatele (vložil dokument), datum uzavření licenční smlouvy, velikost dokumentu, počet stažení dokumentu. Přehled nabízí možnost stažení těchto dokumentů a náhledu na jejich detail. V detailu je viditelný seznam elektronických podpisů dokumentu.

Produkty ke stažení

Přehled obsahuje seznam dokumentů evidovaných u produktu. Detail dokumentu lze otevřít přes hodnotu sloupce "Název", která je prezentována formou odkazu. V přehledu jsou základní atributy o dokumentu, a to Typ dokumentu, Název, Formát, Datum vložení a Jméno autora a údaj o počtu podpisů, stažení a velikosti souboru. Poslední sloupce mají ikonu pro stažení dokumentu a podle oprávnění možnost zneplatnění vloženého dokumentu.

 

Průměrné hodnocení produktu

Inovativnost - průměrné hodnocení za inovativnost produktu

Vhodnost - průměrné hodnocení za vhodnost produktu

Přenositelnost - průměrně hodnocení za přenositelnost