Aktivace účtu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »Žádné téma nad touto úrovní«

Aktivace účtu

Stránka pro aktivaci uživatele slouží zástupcům příjemce, kteří v aplikaci zatím nemají založen uživatelský účet a mají získat přístup k projektům daného příjemce. Stránka slouží i pro zástupce příjemce s aktivním uživatelským účtem. Tito uživatele musí absolvovat proces aktivace uživatele, protože výsledek procesu je přiřazení role zástupce příjemce, kterou dosud neměli a nebyly jim tak dostupné projekty příjemce.

Předpokladem pro aktivaci uživatelské účtu je přijetí aktivačního kódu pro zástupce příjemce do datové schránky příjemce. Dále přijetí ověřovacího kódu do e-mailové schránky samotného uživatele, jenž aktivaci svého účtu provádí. Aktivační kód je v délce 16 znaků např. ve tvaru AAAA-BBBBB-CCCC-DDD. Expirace platnosti aktivačního kódu je 20 kalendářních dní od jeho vygenerování. Složení aktivačního kódu je z velkých písmen abecedy a číslic.

Po zadání kódu do pole "Aktivační kód" se provádí tlačítkem overit_aktivacni_kod ověření jeho správnosti včetně platnosti. Pokud bylo ověření aktivačního kódu úspěšné, postoupí uživatel ke stránce pro vyplnění následujících povinných položek:

E-mail - uživatel musí zadat e-mailovou adresu, ke které systém eviduje aktivační a ověřovací kód. Pro úspěšné dokončení aktivace uživatele nelze zadat jinou e-mailovou adresu. Později ji však může změnit přes uživatelský profil přihlášeného uživatele. Zadáním této e-mailové adresy se bude uživatel přihlašovat do systému.

Ověřovací kód - údaj najde uživatel ve zprávě ve své e-mailové schránce, do které systém kód po jeho vygenerování zaslal včetně popisu postupu aktivace uživatelského účtu. Jedná se o 8 znaků např. ve tvaru AAAA-BBBB.

Heslo - hodnotu zadává pouze nepřihlášený a zároveň nově se registrující uživatel. Zadanou hodnotu musí uživatel zopakovat v položce "Zopakujte heslo" a bude používat k přihlášení do aplikace

Zopakujte heslo - pole pro ověření správnosti zadaného hesla v položce "Heslo"

V případě oznámení, že nastavované heslo je chybné, navštivte stránku https://www.esfcr.cz/politiky-hesel Na stránce jsou popsány bezpečnostní požadavky na tvar a sílu hesla pro přístup do aplikace.

Po vyplnění výše uvedených údajů je dokončení aktivace uživatele prováděno tlačítkem aktivovat. Úspěšným dokončením aktivace účtu dochází k automatickému přidělení role zástupce příjemce. Proto se ihned po dokončení aktivace může uživatel daným přihlašovacím e-mailem a nastaveným heslem přihlásit do systému. Uživatelé s dříve platným přístupem v procesu aktivace nezadávali heslo a pro přihlášení použijí dříve nastavené heslo. V případě ztráty hesla musí navštívit portál ESF, pro provedení obnovy hesla. Více informací k postupu ztráty hesla je na stránce Přihlášení.

 

Kódy aktivační (odeslán do datové schránky příjemce) a ověřovací (odeslán do e-mailové schránky uživatele) jsou generovány ve stejný okamžik. Jeden bez druhého není použitelný.

Platnost kódů je 20 kalendářních dní od data předání. Po vypršení platnosti kódů se příjemce může pomocí interní depeše v IS KP14+ obrátit na projektového manažera s žádostí o prodloužení platnosti kódů. Jakmile je platnost prodloužena, bude uživateli o této skutečnosti odeslán notifikační email.

V případě, že příjemce nemá původní kódy k dispozici, zažádá pomocí interní depeše v IS KP14+ projektového manažera o vygenerování nových kódů. Nový aktivační kód bude odeslán do schránky datové, kód ověřovací do schránky emailové.