Seznam projektů 2007 - 2013

<< <%SKIN-STRTRANS-SYNTOC%> >>

Navigation:  Projekty > Seznam projektů dle období >

Seznam projektů 2007 - 2013

Seznam projektů za období 2007 - 2013 dostupný veřejnosti, tj. všem i nepřihlášeným uživatelům. Jedná se seznam projektů umožňující zobrazení veřejného detailu projektu. Bližší informace jsou uvedeny na Veřejném seznamu projektů a Veřejném detailu projektu.

Hodnoty sloupce "Registrační číslo" a "Název projektu" jsou zobrazovány ve formě odkazu pro otevření detailu příslušného projektu.

Zdrojem zobrazovaných dat jsou migrovaná data původní Databáze produktů ESF.

 

Přehled Veřejný seznam projektů 2007 - 2013 se člení na sloupce:

Registrační číslo - údaj o registračním čísle projektu

Název projektu - údaj o názvu projektu

Operační program - údaj o operačním programu, do kterého je projekt zařazen

Název subjektu - obchodní jméno příjemce projektu

IČ subjektu - identifikační číslo příjemce projektu

Individuální správu seznamu (nastavení zobrazení sloupců a filtrů, export dat) lze provést pomocí tlačítka Vybrat sloupce nove.